Brīvdabas velo remota stacijas

Šodien piedalījāmies Swedbank projektu konkursa Open Mind noslēguma ceremonijā, kur tika apbalvoti 10 labākie projekti un finansiāli atbalstīti 3 labākie projekti. Mēs šoreiz palikām aiz strīpas, bet saņēmām daudz pozitīvas atsauksmes un iedrošinošus vārdus un priecājamies par tiem lieliskajiem projektiem, kas ieguva iespēju tikt realizētiem tagad. Projekta tapšanas process bija garš, bet interesants. Sakām milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās tā tapšanā, atbalstīšanā un balsošanā. Mēs daudz esam iemācījušies un meklēsim citas iespējas, kā realizēt iecerēto. Brīvdabas velo remonta stacijas būs!

Advertisements
%d bloggers like this: